pátek 1. října 2021

Hygienická opatření od 4. 10. 2021 - ZŠ, MŠ zůstávají stávající

 

Hygienická opatření od 4. 10. 2021

Základní škola

Do budovy školy vstupují pouze osoby nevykazující příznaky jakéhokoli onemocnění. Každá osoba je povinna si při vstupu do budovy školy a ve společných prostorech zakrýt dýchací cesty. Děti do 15 let minimálně zdravotnickou rouškou (či obdobným prostředkem), starší osoby respirátorem třídy minimálně FFP2 bez výdechového ventilu.

Při vstupu do budovy žákům dezinfikuje ruce paní školnice, ostatní osoby si ruce dezinfikují samostatně (dávkovač na dezinfekci je umístěn vlevo schodiště).

Zákonní zástupci a další osoby doprovázející žáky do školy vždy zvažují nutnost doprovodu svého dítěte. Prostory šatny jsou malé a jsou určeny výhradně pro žáky školy. Dítě může doprovodit pouze jedna osoba, v prostoru šatny a chodby se zdržuje pouze po nezbytně nutnou dobu doprovodu svého dítěte.

Do budovy MŠ a jídelny vstupují pouze žáci ZŠ a zaměstnanci školy, výjimečně další osoby s vědomím ředitelky školy za dodržení veškerých hygienických podmínek.

Zákonní zástupci našich žáků využívají e-mailové spojení na třídní učitele/ky, ostatní vyučující a ředitelku školy. K dispozici je také telefonické spojení v době mimo výuku, obvykle v časech 7:00 – 7:45 hodin, 14:00 – 15:00 hodin. Je-li nutné osobní jednání, domluví si zákonný zástupce čas setkání předem. 

Neprodleně po příchodu do družiny i do třídy si žáci umývají ruce vodou a mýdlem, následně použijí dezinfekci.

Dále si žáci umývají, popřípadě i dezinfikují ruce: 

·       před každým jídlem, 

·       vždy po použití toalety, 

·       při příchodu z venkovních prostor. 

Po příchodu na oběd si děti myjí ruce přímo v jídelně, poté si odebírají jídlo a usadí se dle pokynů dohlížející osoby. 

Děti mají zakrytý nos a ústa chirurgickou rouškou, respirátorem nebo obdobným prostředkem bez výdechového ventilu ve společných prostorách školy. Rodiče vybaví děti dostatečným počtem ochranných prostředků a igelitových sáčků pro jejich likvidaci.

Žákům jsou pravidelně připomínána hygienická pravidla. Třídy jsou často větrány. Pro děti je vhodné vrstvené oblečení.

Testování žáků

Žáci nejsou aktuálně testování, v případě změny bude tato informace předem oznámena.

Vzájemné setkávání žáků z různých tříd

Vstupují v platnost i rozvrhy jednotlivých učeben, žáci se přesouvají do multimediální a přírodovědné učebny dle rozvrhu a pokynů vyučujících.

Mohou spolu pobývat žáci z různých tříd, obou oddělení družiny (platí i pro ranní dohled).

Odchod ze školy a družiny

Oprávněná vyzvedávající osoba zazvoní a požádá o vydání dítěte. Vyčká před budovou školy do příchodu žáka.

Zájmové kroužky

Do budovy školy vstupují pouze účastníci zájmových kroužků. Doprovázející osoby vyčkají před budovou školy. Děti, které naši školu nenavštěvují, si vyzvedává u vstupu lektor/ka kroužku, tamtéž předává děti zpět.

Tato pravidla nahrazují pravidla vydaná dne 27. 8. 2021 a platí do odvolání,
nejdéle do 22. 12. 2021.

Žádné komentáře:

Okomentovat

Děkujeme za komentář. Kvůli spamu se komentáře zobrazují až po kontrole obsahu administrátorem webu, takže buďte trpěliví, Váš příspěvek se zobrazí hned jak si ho přečteme.