pátek 24. září 2021

Zpráva ze Základní školy a Mateřské školy Nučice

Přijímání do  5. a 6 ročníku ZŠ k 1.9.2022

Vážení rodiče,

v této chvíli nemám dostatek informací k rozhodnutí, především informace o kapacitě tříd, vzhledem k  vývoji situace u žáků s podpůrnými opatřeními, přijímání žáků v průběhu roku a případným odchodům na víceletá gymnázia.

V této chvíli je ve 4. třídách  (v roce 2022/2023 pátý ročník) 29 žáků, a v pátých třídách 54 žáků. V tuto chvíli jsou třídy naplněny do maximální kapacity.

Přestup do naší školy se tedy jeví jako velmi nepravděpodobný, patrně budeme nuceni losovat (viz dále).

Z výše popsaných  důvodů bude možné o přijetí do naší školy rozhodnout až po 15.5.2022. Přihlášky k přijetí resp. žádosti o přestup je možné podávat  do 15.5.2022. Přihláška se podává na formuláři v příloze, doba podání přihlášky nemá na rozhodnutí o přijetí vliv.

Rozhodovat budeme podle těchto kritérií:

Kritéria pro přijímání resp. přestup dětí do základní školy

v Základní škole a Mateřské škole Nučice, okres Praha – západ

  1. Do základní školy se přednostně přijímají děti s místem trvalého pobytu (v případě cizince s místem pobytu) v příslušném školském obvodu ZŠ, tedy děti s místem trvalého pobytu v obci Nučice.
  2. Do základní školy se dále přijímají děti s místem trvalého pobytu mimo Obec Nučice, jejichž sourozenec je již žákem Základní školy a Mateřské školy Nučice.
  3. Do základní školy se dále přijímají děti s místem trvalého pobytu mimo Obec Nučice.

Pořadí přijímaných dětí se stanovuje v souladu s pořadím splnění podmínek od 1. bodu k 3. bodu.

Pokud ředitel školy nebude moci přijmout všechny děti splňující kterékoliv kritérium,
rozhodne v rámci daného kritéria o přijetí dětí los, který bude proveden transparentním způsobem.

O přijetí dítěte k základnímu vzdělávání rozhoduje ředitel školy, který při tom přihlíží ke kapacitě školy a jednotlivých tříd.

S pozdravem

PaedDr., Mgr. Pavel Schneider
ředitel Základní školy a Mateřské školy Nučice
Kubrova 136, 252 16 Nučice

+420 724 762 873

schneider@zs-nucice.cz

Žádost o přijetí


Žádné komentáře:

Okomentovat

Děkujeme za komentář. Kvůli spamu se komentáře zobrazují až po kontrole obsahu administrátorem webu, takže buďte trpěliví, Váš příspěvek se zobrazí hned jak si ho přečteme.