pátek 27. srpna 2021

Zahájení školního roku - ZŠ

1. září 

Slavnostní zahájení školního roku 2021/2022

1. + 2. třída

Sejdeme se v 8:00 hodin na školní zahradě, kde proběhne přivítání a předání důležitých informací.
Poté se žáci společně se svými třídními učitelkami přesunou do tříd – nepotřebují přezůvky.
Zákonný zástupce – pouze 1 – smí doprovodit své dítě.

Rodiče musí mít dle platných nařízení nasazený respirátor třídy nejméně FFP2 bez výdechového ventilu po celou dobu pobytu v areálu školy (v budově i mimo ni – nelze zajistit dostatečný rozestup). Žáci používají jako ochranný prostředek zdravotnickou obličejovou masku nebo obdobný prostředek stejné, či vyšší účinnosti.
Žáci si mohou sejmout roušku po usazení na své místo, po jeho opuštění si ji opět nasadí. 

Žáci 1. třídy se v tento den netestují, žáci 2. třídy se testují.

Předpokládaný odchod žáků 8:45 hodin.

3. - 5. třída

Sejdeme se v 9:00 hodin na školní zahradě, kde proběhne přivítání a předání důležitých provozních informací.
Poté se žáci společně se svými třídními vyučujícími přesunou do tříd – nepotřebují přezůvky.
Zákonný zástupce – pouze 1 – žáka 3. třídy smí doprovodit své dítě. Rodiče žáků 4. a 5. třídy do budovy školy nevstupují (děkujeme!).

Rodiče musí mít dle platných nařízení nasazený respirátor třídy nejméně FFP2 bez výdechového ventilu po celou dobu pobytu v areálu školy(v budově i mimo ni – nelze zajistit dostatečný rozestup). Žáci používají jako ochranný prostředek zdravotnickou obličejovou masku nebo obdobný prostředek stejné, či vyšší účinnosti.

Žáci si mohou sejmout roušku po usazení na své místo, po jeho opuštění si ji opět nasadí. 

Proběhne testování ve 3., 4. i 5. třídě.

Předpokládaný odchod žáků 9:45 hodin.


2. září

V tento den již bude fungovat ranní i odpolední družina pro přihlášené děti - dle informací ve středu. Žáci jsou od tohoto dne přihlášeni ke stravování.

Testují se žáci 1. třídy.

3. září

Cvičení v přírodě.


Žádné komentáře:

Okomentovat

Děkujeme za komentář. Kvůli spamu se komentáře zobrazují až po kontrole obsahu administrátorem webu, takže buďte trpěliví, Váš příspěvek se zobrazí hned jak si ho přečteme.