sobota 23. ledna 2021

Výuka od 25. ledna 2021 - prodloužení stávajícího stavu

V návaznosti na prodloužení nouzového stavu Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky byla dne 22. ledna 2021 vládou České republiky prodloužena krizová opatření pro oblast školství, kterými i nadále probíhá provoz škol a školských zařízení v týdnu od 25. ledna 2021 ve stejném režimu jako dosud. O případných úpravách provozu škol a školských zařízení od 1. února 2021 rozhodne vláda České republiky ve středu 27. ledna 2021.

Prezenčně se výuky účastní 1. a 2. třída, ostatní třídy naší školy se vzdělávají distančně. I nadále platí přiložené dokumenty.

Obědy pro žáky 3. - 5. ročník jsou automaticky odhlášeny.

Na základě rozhodnutí ředitelky školy bude všem žákům na konci prvního pololetí vydán výpis z vysvědčení. Tento výpis žáci škole nevrací.
Na konci školního roku žáci obdrží vysvědčení, které bude obsahovat hodnocení za obě pololetí školního roku.

Předání výpisu

Žáci prezenční výuky (1. + 2. ročník) obdrží výpis z vysvědčení poslední vyučovací hodinu ve čtvrtek 28. 1. 2021 od své třídní učitelky.

Žáci distanční výuky (3., 4., 5. ročník) či zákonní zástupci těchto žáků si mohou výpis osobně vyzvednout ve čtvrtek 28. 1. 2021 před budovou školy v určených časech za dodržení všech platných hygienických a protiepidemických opatření (přikrytá ústa a nos, dodržení rozestupů, zákaz shlukování apod.):

3. ročník      17:00 – 17:15 hodin

4. ročník      17:20 – 17:35 hodin

5. ročník      17:40 – 17:55 hodin

Pololetní klasifikace žáků, kteří si výpis nevyzvednou, bude následně sdělena e-mailem na adresu zákonného zástupce (ve čtvrtek 28. 1. 2021 do 20:00 hodin). Listinnou podobu výpisu obdrží žák při opětovném zahájení prezenční výuky.

Organizace výuky ZŠ od 4. 1. 2021

Rozvrhy pro první a druhou třídu

Rozvrh online hodin pro třetí, čtvrtou a pátou třídu

Žádné komentáře:

Okomentovat

Děkujeme za komentář. Kvůli spamu se komentáře zobrazují až po kontrole obsahu administrátorem webu, takže buďte trpěliví, Váš příspěvek se zobrazí hned jak si ho přečteme.