pondělí 1. června 2020

Předškoláci 1. - 5. června 2020Milí rodiče,
Posíláme vám materiály na další týden. Tentokrát budeme pracovat s pracovními listy 21-25 Připomeňte dětem, ať si nezapomenou zaznamenat do vytištěného archu, co už splnily. Aktivity i nadále nejsou povinné, ale jen doporučené 😊
Opět ke každému cvičení zde dostanete popis a návrh případných dalších aktivit na dané téma. Tyto další aktivity můžete provádět, kdykoliv se vám to bude hodit.
Jak jsme slibovali, i když vaše děti zůstávají nadále doma, pokračujeme s pracovními listy současně s jejich spolužáky, kteří jsou ve školce😊 Děkujeme všem, kteří ponechali místo ve školce pro ty, co to potřebují! 😊 😊 😊
Odkaz na pracovní listy:

Témata na 1. - 5. června
Po – Grafomotorika: Horní a dolní oblouky
Opět si připomeňte zásady a postup pro grafomotorické cviky a využijte hry a nápady z již zmiňované brožury Hraním ke psaní
především uvolnění ramene, loktu, zápěstí, cviky prstů, správný posed a úchop tužky - neustále korigujte. Ke kreslení na malém formátu přistupujte až potom, co dítě bezpečně zvládne tvar ve velké formě (ve vzduchu a na velkém papíře). Hlavně, ať kreslí uvolněně, lehce, ať ruka klouže po papíru, není důležitá přesnost, jen přibližný stále opakovaný tvar.
Nechte děti kreslit vším, čím a kde se dá (pastelkami, vodovkami, křídami, voskovkami, prstem... na tabuli, noviny, do písku na tácu či na pískovišti, do modelíny...
Tentokrát dítě kreslí horní a dolní oblouky. Kontrolujeme, aby dítě kreslilo čáru zlehka – může se k tomu naučit říkačky: „Žába skáče po blátě, koupíme jí na gatě, na jaký, na jaký, na zelený strakatý“ „Plave malá rybička, do našeho rybníčka, očíčkama kouká a ocáskem houpá “ – zaměstná tím opět hlavu i ruku zároveň a získá pravidelnou rychlost v kreslení. 😊
Út – Řeč: Tvorba protikladů
Toto je činnost, kterou děti rády provozují – „říkat opaky“. U tohoto pracovního listu dejte pozor, ať děti nerozstříhají obrázky na čtverečky, ale obdélníky jako pexeso. Než budou děti přiřazovat obrázky, procvičte s nimi jednotlivé výrazy formou doplnění: „Něco je špinavé, něco je …?“ „Čisté!“ a následné otázky: „Co může být špinavé a čisté?“ „Tričko, prádlo, čepice…!“. Tyto doplňovačky procvičujte i kdykoliv jindy, zařazujte různé koncovky: „Malý -velký, čistá – špinavá, chytré – hloupé,…“. Nebojte se dětem dávat i těžší výrazy, naučí se tím nová slova – vždy jim však vysvětlete význam. Vyžadujte přesnost: vařící – ledový, studený – teplý, malý – velký, vysoký – nízký, ostrý – tupý, …. Můžete děti požádat o nakreslení dvou opačných věcí a vy hádejte, co kreslily a naopak. Procvičujte i jiné slovní druhy, např. málo – hodně, noc – den, smát se – plakat, nahoru – dolů, …? 😊
St – Sluchová analýza – syntéza: hláskování slov
I tentokrát děti nejprve pojmenují názvy obrázků, potom rodič vyslovuje po jednotlivých hláskách slova (analýza) - a děti se snaží ukázat příslušný obrázek (syntéza). Děti většinou nejsou zatím schopny samy hláskovat, ale můžete to s nimi zkoušet. Volte co nejjednodušší slova. Můžete si opět zahrát během dne při jakékoliv činnosti na roboty, kdy je robot buď jen rodič nebo pokud to dítě zvládne i ono samo 😊 Můžeme si zahrát opět na vytahování předmětů schovaných v sáčku nebo krabici – „Vytáhni k-o-č-k-u…“ 😊

Čt – Zrakové diferenciace: reverzní dvojice
Děti tentokrát hledají obrázky, které se jakkoliv liší – mohou být pootočené, překlopené do strany, či nahoru a dolů. Výborným nácvikem této dovednosti je porovnávání obrázků s rozdíly, které bývají často v procvičujících sešitech pro děti nebo můžete dětem sami nějaké nakreslit 😊 Můžete si je vytvořit i ve skutečnosti a to tak, že na stole (zemi, trávě, …) rozložíme dvě sady stejných věcí a některé umístíte např. pootočené nebo na jiné místo apod. Dítě pak věci na pravé straně urovná tak, aby byly shodné se stranou levou 😊 Můžete také pokládat jen dvě věci v různých polohách a dítě se vás snaží co nejrychleji napodobit. Pak klade věci dítě a vy napodobujete. 😊
Pá – Matematické představy: méně - více – stejně při odlišné velikosti prvků
U tohoto cvičení záměrně klaďte otázky typu: „Jakých hrušek je více?“ „Malých“ Děti si totiž mohou plést pojem: větší hrušky x více hrušek, menší hrušky x méně hrušek a je potřeba, aby si tento rozdíl zažily. Porovnávání počtů můžete procvičovat např. na jídle – více malých oříšků a méně velkých apod. Nechte děti doplnit předměty tak, aby jich bylo stejně. Můžete si hrát třeba i venku např. s kamínky, kdy vy si vezmete nějaký malý počet na dlaň a vyzvete dítě, ať si vezme: stejně, o dva více, o jeden méně, … 😊

Mějte se prima a za týden ahoj už u posledních úkolů!
Všichni vás pozdravujeme! 😊😊😊

Žádné komentáře:

Okomentovat

Děkujeme za komentář. Kvůli spamu se komentáře zobrazují až po kontrole obsahu administrátorem webu, takže buďte trpěliví, Váš příspěvek se zobrazí hned jak si ho přečteme.