úterý 2. června 2020

Organizace závěru školního roku 2019/2020 - ZŠ

V průběhu června pokračuje distanční výuka žáků ZŠ a MŠ Tachlovice. Dobrovolná účast ve výuce pokračuje v případě 1. školní skupiny. Ostatní žáky nelze do výuky zařadit z důvodu havárie v budově ZŠ.


Školní rok bude zakončen v pátek 26. 6. 2020 předáním vysvědčení (organizace samotného předávání bude ještě blíže upřesněna). V pondělí 29. 6. a úterý 30. 6. 2020 jsou dny ředitelského volna.

Klasifikace za 2. pololetí školního roku 2019/2020 bude uzavřena ke dni 19. 6. 2020.

V průběhu měsíce bude potřeba na žádost vyučujících přinést některé z pracovních sešitů či dalších vypracovaných materiálů. Žádáme o součinnost v této záležitosti, neboť je důležitá pro získání podkladů pro hodnocení našich žáků tak, jak je stanoveno v dokumentech ze dne
8. 5. 2020.                                       

Zasílání podkladů pro domácí samostudium a online výuka bude probíhat do 25. 6. 2020 dle pokynů třídních učitelek a jednotlivých vyučujících.

V týdnu od 22. 6. bude organizováno předávání učebnic, konkrétní pokyny vydají třídní učitelky.

Žádné komentáře:

Okomentovat

Děkujeme za komentář. Kvůli spamu se komentáře zobrazují až po kontrole obsahu administrátorem webu, takže buďte trpěliví, Váš příspěvek se zobrazí hned jak si ho přečteme.