úterý 19. května 2020

Samostudium pro dny 20. - 22. května 2020 - 5. třída


ČJ
Slovesa - minulý čas
V učebnici 152/1 - přečti si text. Na folii si podtrhej slovesné tvary vyjadřující minulý čas. Společně si projdeme ve čtvrtek na našem online setkání. Měj připraveno!
Připomeň si, jak tvoříme tvary sloves v minulém čase - přečti si oranžový rámeček na straně 153.
Cvičení 154/3 přepiš dle zadání a pošli mi e-mailem do pondělí 25. 5. 2020 9 hodin.

Slovesné tvary - procvičování
V PS pracuj na straně 31 - splň  cvičení 4, 5, 6.

Rozkazovací způsob sloves
Zopakuj si tvary sloves v rozkazovacím způsobu v rámečku na straně 154.
Hledej ve cvičení 1 tvary rozkazovacího způsobu, urči si v jaké osobě a čísle jsou.
Splň úkol 155/c - napiš a pošli mi e-mailem do pondělí 25. 5. 2020 9 hodin.

Čtení
Přečti si text Ztracený míč na straně 135-136.
Text končí větou. Jenom Eva ne. - popiš několika větami, co touto větou autorka chtěla říci ( jak ji myslela, proč ji zvolila).

M
Písemné sčítání a odčítání desetinných čísel
Začni na straně 101 v její dolní části - přečti si růžově napsané poučení. Totéž udělej na straně 103.
Písemně sčítat i odčítat umíme. Víme, že základní pravidla zní:
  • napsat si čísla správně pod sebe - tedy jednotky pod jednotky, desítky pod desítky atd.,
  • začít s počítáním vpravo dole.
U desetinných čísel postupujeme stejně - tedy desetinné čárky jednotlivých sčítanců budou pěkně pod sebou, stejně tak ostatní číslice. Kdo ví, že se mu to nepříliš daří, sáhne po čtverečkovaném papíře, než se do toho zase dostane:-)

Na folii spočítej příklady:
101/5 - zkontroluj na kalkulačce. Příklady, které se Ti nepodařilo vypočítat napoprvé, zkus znovu.
103/5 - zkontroluj na kalkulačce. Příklady, které se Ti nepodařilo vypočítat napoprvé, zkus znovu.

Práce s kalkulačkou
Pracovat s kalkulačkou již také umíme. Desetinná čárka je vyobrazena jako tečka.  Pomoci Ti může růžové poučení a oranžový rámeček na straně 102.

Cvičení 102/9  bude úkolem v ICT.

Desetinná čísla - procvičování
V učebnici na straně 108 vypracuj cvičení 1 - každý řádek v a i b zvlášť, tedy budeš mít 4 seřazené skupiny. Cvičení odevzdej e-mailem do pondělí 25. 5. 2020 9 hodin.

Splň cvičení 108/4 - říkej si.

Na papír piš do sloupce výsledky příkladů ze cvičení 108/11. Cvičení odevzdej e-mailem do pondělí pondělí 25. 5. 2020 9 hodin.

Vzdálenost dvou rovnoběžek, grafický součet a rozdíl úseček - opakování
Vypracuj cvičení 100/4, 6, 7 z učebnice.

AJ

Lekce č. 24 – opakování – sloveso – to have got – minulý čas -  poslaný list nebo učebnice 

51 / 5

Učebnice:

50 / 3 – ústně – otázky a odpovědi – přečíst

50 / 4 – tvořit odpovědi - ústně

51 / 6 menu – k 7 otázkám najdi  správné odpovědi a pošli do 22.5. – např.: 1G, …….

Píseň: 51 / 7 – posílám zvukovou stopu v mailu a dále jinou verzi této písně na odkazu:

https://www.youtube.com/watch?v=LIWbUjHZFTw

 

Pracovní sešit:

50 / 3 – k tomuto cvičení není nahrávka – napiš libovolně odpovědi: 2x ano, 2x ne…..

50 / 4 - tvoř věty podle vzoru – minulý čas - vždy bude začátek věty: Did...........?

51 / 5 – anglicky, česky

51 / 6 – tvoř věty opačné – časy ponechat:

např.: I have got a toothache.           I haven’t got a toothache.

51 / 7 – v tomto cvičení jde o třídní průzkum – Měl jsi……když ti bylo 8?

              Vypracovat jen poslední dva řádky – And what about you? Napiš o sobě, co jsi měl, když ti bylo 8.

 

Dále posílám odkazy na procvičování, jsou určeny pro 4. třídu, nicméně opakování je matka moudrosti😊

Slovní zásoba: zvířata:

https://skolakov.eu/anglicky-jazyk/4-trida/animals/whats-this/exercises.html

Hra Šibenice - hádání zvířat:

https://skolakov.eu/anglicky-jazyk/4-trida/animals/hangman/animals.html

Zopakování předložek:

https://skolakov.eu/anglicky-jazyk/4-trida/animals/zoo/exercises.html

Upevnění minulého času – poslech:

https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Past_simple/Did_you_have_a_good_weekend$_pq93528oz

 

Vl

Opakování Evropa : list

Opět pracuj s učebnicí, atlasem popřípadě můžeš použít PC.


Př 

OBEZŘETNÉ CHOVÁNÍ / „Krizové situace a způsob jejich řešení"

https://edu.ceskatelevize.cz/nebezpecne-situace-pozor-na-cizi-lidi-5e4418f017fa7870610ed18c

https://www.youtube.com/watch?v=7IBrd7vs2ig

https://www.youtube.com/watch?v=tfhiCl-xbgk

     - uč. str. 37

     - PS str. 34 / 8


ICT
V programu EXCEL vypracuj cvičení z učebnice matematiky 102/9. Vytvoř tedy tabulku a doplň ji. Tabulku mi pošli e-mailem do pondělí 25. 5. 2020 9 hodin.

Žádné komentáře:

Okomentovat

Děkujeme za komentář. Kvůli spamu se komentáře zobrazují až po kontrole obsahu administrátorem webu, takže buďte trpěliví, Váš příspěvek se zobrazí hned jak si ho přečteme.