úterý 19. května 2020

Samostudium pro dny 20. - 22. května 2020 - 4. třída

Anglický jazyk

Lekce č.24  učebnice str. 50 / 4 – zopakování tabulky

51 / 5 – posílám  zvukovou stopu – do pátku 22.5. poslat opravené věty podle tabulky – mělo by to být celkem 7 vět:

sloupec vlevo:

1. opravená věta: Jeff plays football.

 

51 / 6 – přečíst otázku a ústně odpovědět

51 / 7 – předvádění sportů a hádání – zkusit i jiné

Pracovní sešit:

50 / 3 – odpovědi – celé odpovědi

51 / 4 - anglicky, česky

51 / 5 – tvořit věty podle tabulky

51 / 6 – tvoření otázek - poslední otázku vynechat

51 / 7 – napiš o sobě

 

Posílám odkazy na procvičování:

https://www.youtube.com/watch?v=STMMidLxRR4

https://www.youtube.com/watch?v=6ddI4jlB56Q

https://www.liveworksheets.com/ob95388on   - v poslední větě chybí slovo – poznáš které? Napiš mi…

 

Vl - Pokračujeme v opakování o ČR.

Vypracuj OL a pošli na můj email ke kontrole.

Můžeš použít atlas i učebnici.

 

 

ČJ – STAVBA VĚTY JEDNODUCHÉ

     - uč. str. 159 / 4 - vypracuj a uschovej pro pozdější odevzdání

     - uč. str. 160 / 6 - vypracuj a uschovej pro pozdější odevzdání

     - PS str. 50 / 3, 4

 

M - JEDNOTKY OBSAHU (uč. str. 145 - 146)

     - uč. str. 146 / 7, 8, 9, 10, 11 - písemně

     - PS str. 27 / celá

Čt - „Potíže růstu“ (čít. str. 146 - 148)

     - „Velká voda! Už se blíží!“ (čít. str. 148)

 

- ČLOVĚK A PLANETA ZEMĚ 

     - uč. str. 41 - 42

+ zápis do sešitu

 

21. května

Člověk a planeta Země

zvyšování potřeb lidí

potřeba nerostných surovin

spotřeba dřeva a vody

zemědělství, průmysl

nešetrné zacházení s přírodními zdroji


Poškozování životního prostředí

výroba a spotřeba zboží:

zplodiny – vzduch

voda – odpad z továren a domácností

tání ledovců

vymírání rostlinných i živočišných druhů

 

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

ekologická výroba elektřiny

recyklace

Hnutí Duha

Děti Země

Greenpeace


Úlohy z tohoto týdne s poznámkou písemně zašlete, prosím, elektronicky k následné kontrole,

nejpozději do 25. 5. 2020, 9:00 hod. PS NE!!!

Žádné komentáře:

Okomentovat

Děkujeme za komentář. Kvůli spamu se komentáře zobrazují až po kontrole obsahu administrátorem webu, takže buďte trpěliví, Váš příspěvek se zobrazí hned jak si ho přečteme.