čtvrtek 7. května 2020

Samostudium pro dny 11. a 12. května 2020 - 5. třída


ČJ
Slovesa
Připomeň si základní údaje o slovesech v horní části strany 146:
Slovesa jsou ohebným slovním druhem - časují se, vyjadřují děj, činnost. Slovesné tvary mohou být určité či neurčité. Přečti si poučení o určitých a neurčitých tvarech sloves.

Přečti si text Školní výlet v učebnici na straně 145. Připrav si papírky a vypiš na ně nejprve všechny podtrhané tvary sloves. V pondělí na našem online setkání vyhledáme slovesa i ve druhém odstavci a ty si je také napíšeš na papírky.

S vypsanými slovesy budeš pracovat podle zadání cvičení 147/2 následujícím způsobem:
a) Některá slovesa jsou zvratná:
Rozděl si papírky se slovesy na slovesa zvratná a ta, která zvratná nejsou.  Ponechej si pouze zvratná slovesa a s těmi pracuj dále.
b) Najdi na straně 146 část o tvarech jednoduchých a složených. Ze svých papírků si nechej ty, na kterých jsou slovesa v jednoduchém tvaru.

c) Připomeň si dvojí číslo sloves - jednotné a množné. Ponechej si papírky se slovesy v množném čísle.

d) Pročti si tvary sloves v první, druhé i třetí osobě jednotného i množného čísla vprostřed strany 146. Ze svých papírků si dále ponechej pouze ty ve druhé osobě.

e) Zopakuj si poučení o slovesném způsobu a čase u sloves v oznamovacím způsobu (146 a 147). Vyber slovesa v rozkazovacím způsobu. Tato slovesa mi napiš do mailu do úterý 12. 5. 2020 do 20 hodin.

PS 30/1 - pouze první část zadání: Tužkou podtrhej slovesné tvary - projdeme společně v úterý 12. 5. na online setkání, měj připraveno.

Opakování - zájmena


Pošli mi foto, kam se až dostaneš:-)

Čtení
Čítanka strana 120 - 121: text Den matek ( D. Šottnerová) - seznam se s dalšími fakty o tomto svátku. 

M
Násobení desetinných čísel 10 a 100
PS DČ strana 12 - vypracuj cvičení 6 - 8.

Procvičování
PS II. díl strana 40 celá. Některá ze cvičení si společně zkontrolujeme ve čtvrtek 14. 5.

AJ
Učebnice – lekce č.23 – zopakovat si tabulku tvoření minulého času – str. 48 / 2
49 / 7 – tvoření otázek a odpovědí – přečíst
Pracovní sešit – str. 49 / 4 - anglicky, český překlad
49 / 5 – vymyslet odpovědi v minulém čase 
49/ 6, 7
Posílám odkaz na procvičování minulého času:

Příloha - poslat do úterý 12.5. - 8 vět se správným tvarem minulého času To be a přeložit do ČJ.


Vl

Dále si zkus online, za pomoci atlasu vyhledávat pohoří v Evropě.


OPAKOVÁNÍ
     - PS str. 31 / 11 - "Testík"😄!Žádné komentáře:

Okomentovat

Děkujeme za komentář. Kvůli spamu se komentáře zobrazují až po kontrole obsahu administrátorem webu, takže buďte trpěliví, Váš příspěvek se zobrazí hned jak si ho přečteme.