úterý 12. května 2020

Samostudium na dny 13. - 15. května 2020 - 5. třída

ČJ
Mluvnické kategorie sloves
Pracuj v učebnici - strana 147-148 cvičení 4. Nejprve si text přečti. Potom vypisuj slovesa pod sebe - do sloupce. U každého slovesa urči osobu, číslo, způsob a čas (pouze u oznamovacího způsobu).
Při určování využij poučení na stranách 146-147, můžeš využít přehled z loňského roku - pokud jsi jej někam založil/a, přikládám:-)

Tvary oznamovacího způsobu - přítomný čas
V úterý jsme si připomněli, že v koncovkách tvarů sloves v přítomném čase píšeme i/í.
Některá slovesa tvar přítomného času netvoří - přítomným tvarem vyjadřují čas budoucí.

Řekni si cvičení 149/6 v učebnici.
Cvičení 150/4 - přepis s doplňováním: Přepiš celé cvičení a doplňuj vynechaná písmena. Odevzdej do pondělí 18. 5. 2020 do 9 hodin.
Cvičení 150/5 - vyber si jedno sloveso a vyčasuj ho v jednotném i množném čísle v přítomném čase. Odevzdej do pondělí 18. 5. 2020 do 9 hodin.

Budoucí čas
Přečti si teoretické připomenutí v oranžovém rámečku na straně 150 - 151. 
Ve cvičení 151/1 Pozvání vyznač na folii slovesné tvary, které vyjadřují budoucí děj. Měj toto připraveno na naše páteční setkání ve 13 hodin.

Čtení
V čítance na straně 121 si přečti báseň O májovém deštíčku.
Najdi a napiš další pranostiku, která se váže k měsíci květnu nebo k některému dni tohoto měsíce. Můžeš už zhodnotit, jestli se letos pranostika vyplnila? Odevzdej do pondělí 18. 5. 2020 do 9 hodin.

M
V restauraci - praktické úlohy, finanční gramotnost
V učebnici pracuj na straně 120. Splň všechny úkoly 1 - 5, odpovědi zapiš a pošli mi do pondělí 18. 5. 2020 do 9 hodin.

Krychle a kvádr
Zhlédni následující videa pro připomenutí základních údajů o prostorových tělesech:

V učebnici na straně 105 ve cvičení 3 roztřiď předměty dle zadání (ústně).
Na folii si připrav cvičení 4 - společně si zkontrolujeme v pondělí na našem online setkání.

Procvičování
PS II. díl strana 36 - cvičení 5, 6, 9.

AJ

Opakování celé lekce č. 23 - projít učebnici, pracovní sešit, slovíčka….

Posílám ještě odkazy na procvičování:

Přítomný čas a minulý čas:

https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Verb_to_be/Ironame_island_ln33951ur

Minulý čas – poslech – doplňování odpovědí:

https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Verb_to_be_-_past_simple/Be_in_Past_Tense_(Negative_and_Interrogative)_oi352566un 

Do pátku 15.5.poslat opakovací list lekce č. 23.


Vl

Pracuj s OL z minulého zadání a doplň tabulku hl. měst a států.


OBEZŘETNÉ CHOVÁNÍ / "Účastník silničního provozu"

     - uč. str. 34 - 35

     - PS str. 32 / celá

 

ICT
Odeslání výsledků online dotazníku
Pracuj se svým dotazníkem ve MS FORMS.
Otevři si v prohlížeči svůj dotazník. Otevři Odpovědi.
V pravém dolním rohu menu dotazníku pod třemi tečkami rozbalíš nabídku - zvol Získat odkaz na souhrn - otevře se Ti URL a nabídka Kopírovat.
Tvým úkolem je toto URL mi poslat e-mailem. Do těla mailu ho vložíš známou kombinací CTRL+V.Žádné komentáře:

Okomentovat

Děkujeme za komentář. Kvůli spamu se komentáře zobrazují až po kontrole obsahu administrátorem webu, takže buďte trpěliví, Váš příspěvek se zobrazí hned jak si ho přečteme.