pátek 8. května 2020

Obnovení provozu MŠ

Znovuotevření mateřské školy Tachlovice

Na základě mimořádných opatření vlády v souvislosti s COVID 19, doporučeních MŠMT, v souladu se zákonem č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a na základě vyhlášky č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání, rozhodla ředitelka ZŠ a MŠ Tachlovice po projednání a se souhlasem zřizovatele o provozu MŠ následovně:
·       Provoz MŠ bude probíhat od 18. 5. – 3. 7. 2020
·       Fungovat bude jedna třída s kapacitou 22 dětí. Dotazník o nástupu musí rodiče odevzdat do 11. 5. 2020.

·       V případě většího množství zájemců o docházku, než je kapacita, bude postupováno podle uvedených kritérií:
o   Dítě plní povinnou předškolní docházku (nezáleží na zaměstnanosti rodičů)
o   Dítě neplní povinnou předškolní docházku a oba rodiče jsou zaměstnaní – seřazeno podle věku dětí od nejstaršího po nejmladší
o   Ostatní děti – seřazeno podle věku dětí od nejstaršího po nejmladší
·       Provozní doba je zkrácena na dobu od 7 do 12 hodin
·       Zákonní zástupci a děti se kromě standardních dokumentů budou řídit Pravidly provozu mateřské školy a dodatkem školního řádu, vyvěšenými na webových stránkách školy.Žádné komentáře:

Okomentovat

Děkujeme za komentář. Kvůli spamu se komentáře zobrazují až po kontrole obsahu administrátorem webu, takže buďte trpěliví, Váš příspěvek se zobrazí hned jak si ho přečteme.