úterý 21. dubna 2020

Samostudium pro dny 22. - 24. dubna 2020 - 5. třída


ČJ
Číslovky – dělení podle významu

Na straně 134 (ve 2. polovině) si přečti rozdělení číslovek na čtyři skupiny – číslovky, základní, řadové, druhové a násobné.
                         
Rozdělení číslovek si můžeme představit takto:
Další zdroj o rozdělení číslovek:

Nyní pokračuj ve cvičeních 1 a 2 v PS na straně 29.
Ve cvičení 1 si nejprve připrav část pod textem vepsáním názvů skupin:

Potom vypisuj všechny podtržené číslovky do správných závorek.

Cvičení 2 dokonči využitím pastelek – červené, modré, zelené a žluté barvy. Barvy odpovídají skupinám číslovek takto: červená = základní, modrá = řadové, zelená = druhové, žlutá = násobné. Těmito barvami obtahuj vyznačení číslovek podtržením nebo rámečkem (číslovky neurčité a určité), například:


Zapamatuj si, že za číslicí vyjadřující řadovou číslovku se píše
TEČKA – 1. cvičení, 2. místo v soutěži, 28. února.

V učebnici na 135. straně splň cvičení 4 – číslovky zapiš číslicemi. Můžeš využít připravené „děravé“ cvičení, nebo přepiš celé cvičení. Své řešení mi pošli do pondělí 27. 4. 2020 do 9 hodin.

Pravopis číslovek

Důležité je správně psát „jednoduché“ číslovky a potom si pamatovat, že každé slovo píšeme zvlášť – kromě speciálních případů (například dvacet tři = třiadvacet)

Zde je přehledně popsáno:

Procvičení rozdělení číslovek a jejich správného zápisu
Dále pracuj se cvičením 6 a svými připravenými slovy napsanými na kartičkách. Ve čtvrtek si zkontrolujeme, zda sis napsal/a všechny číslovky. Potom teprve pokračuj v práci.
Na papír A4 na šířku si narýsuj tabulku podle předlohy. Do tabulky skládej své číslovky napsané na papírcích, nalep je, pošli mi foto své práce.
Chceš-li, je možné zpracovat i jinak – například celou tabulku udělat ve WORDu či EXCELu.
Své řešení mi pošli do pondělí 27. 4. 2020 do 9 hodin.

Číslovky
určité
neurčité
Základní


Řadové


Druhové


násobnéPřiprav si na folii odpovědi k otázkám za cvičením 6 na straně 136 – 137. Společně si je zodpovíme v pátek na našem online setkání.

Čtení
Přečti si v čítance hádanky na straně 110.
Všechny odpovědi prý souvisejí s vodou – znáš řešení hádanek? Jak s vodou souvisí poslední hádanka a její řešení? Řekneme si v pátek:-)

M
Geometrie – vzdálenost dvou rovnoběžek

Nejprve je dobré si zopakovat různé polohy dvou přímek v rovině, rýsování kolmic a rovnoběžek. Uvědom si, že kolmice na jednu ze dvojice rovnoběžek je kolmicí i na druhou přímku z této dvojice.
Můžeš si toto všechno zopakovat s videy


Zadání 1b narýsuj i ty na papír. Odevzdej.
(Narýsuj přímky m, n, o tak, aby platilo ⊥ n, o ⊥ n. Průsečíky přímek označte X, Y.)

Dále pracuj v učebnici na straně 100. Pročti si poučení a pozoruj obrázky, načrtni si cvičení 2.
Cvičení 3 rýsuj na papír. Odevzdej.  
Video
Ti také pomůže.

Porovnávání zlomků se stejným jmenovatelem – procvičování

Říkej si – umíš si s porovnáváním poradit?


Opakování

PS II. díl – strana 42 – splň cvičení 1, 2, 4, 5.
Cvičení 3 uděláme společně při jednom z našich online setkání.

Anglický jazyk
Pokračování -lekce č.21 – učebnice str. 45/5 – čtení, porozumění
45/6 – poslech, porozumění, čtení – zvukovou stopu posílám v příloze mailu od paní uč. třídní
Pracovní sešit – 45/4 -anglicky,český překlad
45/5 – I think it will    -    Myslím, že bude.
           I don’t think it will.    – Nemyslím, že bude = Myslím, že nebude.
45/6 – doplnění will nebo won’t
45/7 - přiřazování
Poslední 3 cvičení budeme vyplňovat společně při online výuce
Do pátku 24.4. napsat překlad těchto vět a odeslat - použij budoucí čas:
1.Budu jíst jablka.      2.Petr přijde.         3.My nepojedeme do Prahy.        4.Budeš se dívat na TV?
5.Ne, nebudu.
Lekce č. 22 – opakování – učebnice str. 46,47 – budeme hrát při návratu do školy 😊
Pracovní sešit – 46/ 1 – povolání
46/2
46/3 – řadové číslovky - vzor: the twenty- first
Vl
Procvičování poznatků o Evropě : PS str.35/16,17
cv. 17/b na papír

VÝVOJOVÉ ETAPY V ŽIVOTĚ ČLOVĚKA
     - uč. str. 26 - 27
     - PS str. 28 / 1, 2, 3

ICT 
V tomto týdnu zkoušíme novou možnost vzájemné komunikace přes MS Teams a budeme pracovat s dalším nástrojem – MS Forms. Vytvořila jsem pro Tebe kvíz, na který Ti do mailu přijde odkaz. 
Tvým úkolem je dostat se přes odkaz do kvízu a vyplnit jej, nezapomeň jako poslední krok ODESLAT. 
Pošlu ještě jeden kvíz, který je dobrovolný. Budeš-li mít náladuJ


Žádné komentáře:

Okomentovat

Děkujeme za komentář. Kvůli spamu se komentáře zobrazují až po kontrole obsahu administrátorem webu, takže buďte trpěliví, Váš příspěvek se zobrazí hned jak si ho přečteme.