pátek 17. dubna 2020

Samostudium 20. + 21. dubna 2020 - 4. třídaČJ - MINULÝ ČAS 
     - uč. str. 144 / 14 – písemně
                                    + Vypiš ze cvičení jména dětí v 1. p., č. j. a seřaď je podle abecedy.
                    144 / 15 – dobrovolný úkol    
     - PS str. 44 / celá

M - PROCVIČOVÁNÍ
     - uč. str. 128 / 14, 18 – obě písemně
                    128 / SÚ 15, 16, 17 – dobrovolný úkol
     - PS str. 20 / celá

Čt - „Kdo na hradě straší?“ (čít. str. 126 – 128)

Př - KULTURNÍ INSTITUCE A PAMÁTKY
     - uč. str. 33 – 34
     - PS str. 25 / 4

Anglický jazyk
Pokračování -lekce č. 21  učebnice:
Str.45/3 – poslech č. 61,  tvoření otázek s pomocným slovesem DO a odpovědi
45/4 -tvoření otázek – opakování, známe……Vymysli si asi 5 otázek a odpovědi-ústně....
45/5 -tvoření číslovek do 100 – poslech č. 62
        20, 30, 40….90: koncovka   - ty
        68: sixty  eight: nezapomínat na pomlčku
Pracovní sešit: 45/4,5
Na papír napsat slovy tyto číslovky a poslat do 21.4.:
48,  51, 100,  73,  29,  60,  84,  95,  32,  40
Odkaz na písničku:


Vl - Jan Hus

přečíst uč. str. 37

Podívej se na video :

zápis :

Jan HUS
mistr Karlovy univerzity, kazatel, reformátor církve,
úprava pravopisu
  1. století - rozpínavost církve, hrabivost, bohatství, vysoké poplatky
strašení peklem – vybírání odpustků
morové epidemie – Boží trest
JH – kritika – kázání – Betlémská kaple
odpor církev. představitelů – klatba (Praha)
odchod na venkov – Kozí hrádek
Kostnice – koncil (jednání o změnách v církvi) problémy s papeži
pozván  Hus
Zikmund - listina (glejt) o bezpečí po cestě
JH uvržen do vězení, nemohl své učení obhájit, ale byl nucen k odvolání, NEODVOLAL– prohlášen za KACÍŘE
r. 6.7.1415 upálen, popel vhozen do ř. Rýna

Žádné komentáře:

Okomentovat

Děkujeme za komentář. Kvůli spamu se komentáře zobrazují až po kontrole obsahu administrátorem webu, takže buďte trpěliví, Váš příspěvek se zobrazí hned jak si ho přečteme.