pátek 3. dubna 2020

Samostudium 6. + 7. dubna 2020 - 5.ročník

ČJ
Zájmena
PS 28/6 doplň i, y

Doplň zájmena z nabídky pod textem. Připrav si toto cvičení  na naše úterní online setkání. Můžeš si na papír napsat například čísla zájmen tak, jak je budeš postupně doplňovat do vět.


Telefonování
Učebnice strana 129 cvičení 10 – přečti si text TELEFONOVÁNÍ a odpověz na otázku e) na straně 130: Zformuluj svoji reakci (1 až 2 věty) a napiš ji – odevzdej do úterý 7. 4. do 20:00 hodin.

Opakování


Urči vzory podstatných jmen z obrázku – práci odevzdej do úterý 7. 4. do 20:00 hodin:M

Opakování
K následujícím videím si vezmi papír a tužku, počítej.

Porovnávání, rovnost zlomků

https://www.matyskova-matematika.cz/5-rocnik-2-dil/video/str-19/
- 6. video (5. ročník 2. díl, strana 19, cvičení 6)

Procvičování pamětného počítání
- 7. video (5. ročník 2. díl, strana 19, cvičení 7)

Desetinné číslo na číselné ose
Pracovní list - zobrazení desetinných čísel na číselné ose. Víš-li si rady, zkus celé splnit sám. Poté si zkontroluj pomocí videí (můžeš přeskakovat pouze na řešení).
Pokud si nejsi jistý/á postupem či správností, pusť si video a dělej vždy společně s ním:-)

- 1. video (5. ročník 2. ročník, strana 20, cvičení 1)

- 3. video (5. ročník 2. ročník, strana 20, cvičení 3)

Zlomky - opakování

PS Zlomky strana 27 celá


AJ
Učebnice – opakování celé lekce 20 – čtení, překlad
                 - 43/5 – čtení, překlad, poslech
Studijní list – přehled tvoření otázek a odpovědí - pročíst, uvědomit si a schovat jako pomůcku
Pracovní list – přítomný čas prostý – 4 tabulky:
                                        - oznamovací věta kladná
                                        - záporná věta
                                        -tvoření otázky s pomocným slovesem do
                                        - odpovědi kladné a záporné
                      Vyplnit 12 vět s nabídkou sloves v rámečku a poslat do úterý 7.4.
                      Věta č. 6: Chtěl bys cestovat……
                                    7: Bydlím blízko……
                                    8: classmate -spolužák

Poslechy k lekci 19 ( stopy 52 – 54)  a lekci 20 ( stopy  55 – 58).
Poslech bez učebnice -porozumění, pak s učebnicí – opakování – společné čtení.
https://www.youtube.com/watch?v=dhKhRjqIv10


ZUBY
- uč. str. 22
- PS str. 23 / 19
              24 / celá
+ zápis do sešitu
6. dubna
Zuby
mléčné zuby - 20 (řezáky, špičáky, stoličky)
trvalé zuby - 32 (řezáky, špičáky, zuby třenové, stoličky)
Nutná pravidelná péče
Vlastivěda
Skandinávský poloostrov
V učebnici nemáme, musíš pracovat s tímto listem  – informace, které máš doplnit, vyhledej na PC

Žádné komentáře:

Okomentovat

Děkujeme za komentář. Kvůli spamu se komentáře zobrazují až po kontrole obsahu administrátorem webu, takže buďte trpěliví, Váš příspěvek se zobrazí hned jak si ho přečteme.