úterý 10. března 2020

Samostudium pro žáky ZŠ - 11. - 13. března 2020


Práce pro 1. ročník
ČJ a M

PRV: str. 42
 • splň úkol 1b - nakresli obrázek křížku a trojúhelníku dle zadání
 • splň úkol 1c - říkej odpovědi nahlas
           str. 43
 • splň úkol 1 a 2 - říkej odpovědi nahlas, vybarvi oponu a jeviště
Práce pro 2. ročník
ČJ
 • Uč. Str. 100 -102 (sloh-ústně)
 • Mluvnice str. 102-103 procvičit, cv. 103/4a, cv.6 – písemně
 • Všechna písemná cvičení vypracovat na papír

PÍS
 • Str.35

ČÍT
 • 102 – 103

MAT
 • PS str.20-22

OL násob. č.2 sl. 2,3
+ násobení a dělní procvičovat zpaměti

PRV
 • PS 39/1,2,3
 • 40/1 a 3


Práce pro 3. ročník
ČJ 
 • celý list ZÁJMENA
 • OPAKOVÁNÍ VS - cvičení a, b, c
 • napsat pět podstatných jm. a určit u nich rod a číslo
 • PÍS str. 11, 12, 13
 • číst každý den z knihy do ČD

M
 • učebnice str. 120, 121, 122
 • vyber si z každé stránky 2 sloupečky příkladů a slovní úlohu a tu napiš na papír
 • ostatní  příklady a úlohy vypočítej na destičky
 • celý list str. 14, 15

PRV
 • Trávicí soustava str.53

AJ
 • zopakovat si lekci č.19
  vazby: This shoe is brown.
               These shoes are brown.
 • naučit se zpaměti báseň uč.41/4
 • lekce č.20 napsat si slovíčka - PS - 66 + naučit
 • učebnice 42/1,3
                    42/2 na papír
 • PS - 42/1,2,3
Práce pro 4. ročník

M - PROCVIČOVÁNÍ
     - uč. str. 102 - 103
     - PS str. 11 / celá

ČJ - SKLOŇOVÁNÍ PJ rodu mužského
     - uč. str. 123 - 124
     - PS str. 35 / celá
     - OL (str. 42, 43, 40 / 2)

Čt - "Podjaří", "Lidové pranostiky", "Hádanky" (čít. str. 106 - 107)

AJ - zopakovat si věty se slovesem TO HAVE GOT - oznamovací věty, otázky + odpovědi
     - nová lekce č. 19 - napsat slovíčka - PS - 66 + naučit
     - uč. str. 40 / 1 - čtení + překlad
                    40 / 2 - otázky + odpovědi (ústně)
     - PS - 40 / 1, 2 (doplnění slov z učebnice), 3

Vl - uč. str. 21 - 24
     - PS str. 12 - 13
     - OL

Př - PRÁVA A POVINNOSTI
     - uč. str. 19 - 20
     - PS str. 13 / 2, 14 / 3, 4, 5, 15 / 6

Práce pro 5. ročník
ČJ  - SHRNUTÍ kapitoly o přídavných jménech
učebnice strany 115 - 118:
115/1 - cvičení přepiš na papír, nebo ve WORDU a pošli mi jako přílohu mailu buď foto papíru, nebo soubor. Pokud z technických důvodů poslat nelze - nezapomeň založit k pozdějšímu odevzdání.
115 - 116/2 - ústně si udělej úkoly za cvičením, e jsme již dělali.
116/3 - cvičení si přečti, na papír nebo ve WORDU vypiš přídavná jména do tří skupin - tvrdá, měkká a přivlastňovací - například do tří sloupců, nebo jakkoli, abych to poznala:-) Pošli jako přílohu mailu buď soubor, nebo fotku.  Pokud z technických důvodů poslat nelze - nezapomeň založit k pozdějšímu odevzdání.
strana 118  - splň úkoly - na fólii, na papír, nebo ve WORDU. Opět mi pošli v příloze mailu, pokud fotíš fólii, polož ji na čistý papír. Pokud víš, že posílat nemůžeš, udělej na papír.

pracovní sešit strana 26 / 7, 8, 9: splň dle zadání

M - DESETINNÁ ČÍSLA a procvičování
učebnice strana 87: 
87/5 - zapiš čísla na papír, do WORDU, nebo přímo do mailu a pošli mi.

pracovní sešit II. díl:
strana 22 - dokončit, tedy cvičení 7.
strana 24 - celou dle zadání. 

pracovní sešit Zlomky:
strany 20, 21, 22

AJ
Zopakuj si tvary osobních zájmen a přivlastňovací zájmena - učebnice 39/4 + školní sešit.
Nauč se rozpočitadlo 39/5.
Nová lekce  19 - napiš si slovíčka - PS 66 + naučit.
Učebnice 40/1 - čtení +překlad.
PS - 40/1, 2, 3
41/5

Vlastivěda
strany 78 - 82
PS 29 - 32

 - SVALOVÁ SOUSTAVA (opakování)
         - PS str. 21 / 10

Žádné komentáře:

Okomentovat

Děkujeme za komentář. Kvůli spamu se komentáře zobrazují až po kontrole obsahu administrátorem webu, takže buďte trpěliví, Váš příspěvek se zobrazí hned jak si ho přečteme.