pátek 20. března 2020

Samostudium na dny 23. - 24. 3. 2020 - 5 ročník

Cvičení k odevzdání - termín je úterý 24. 3. do 20:00 hodin.

Český jazyk
ZÁJMENA - Učíme se psát mě a mně
uč. strana 122
Zde je tabulka s pomůckami.
Zkus doplnit cvičení:


A zkontroluj si:

Zkus splnit dle zadání cvičení 2 na straně 123:
a - řekni si
b - napiš a pošli mi - píšeš zájmena kromě tvarů JÁ (tedy kromě těch, která jsi měnil při plnění a)

Procvičování přídavných jmen:
 Utvoř k sobě se hodící dvojice, napiš je a pošli mi:-)

Čítanka str. 97 -98 Pověst o pražském Golemovi
Znáš nějakou pohádku, film, písničku, ve které vystupuje Golem? Pokud ano - napiš mi název. Pokud pošleš i link (URL, okopíruješ adresní řádek prohlížeče), značím si bodíky navíc:-)

Matematika

PS Desetinná čísla:
strana 1, cvičení 2 a 3
strana 2 cvičení 4, 5 a 6

Máš cvičení 2 a 3 stejně jako já? Zkontroluj a oboduj si cvičení sám.

M uc. 90/24 - napiš a odevzdej!

Pracuj na Pracovním listě - splň první dvě strany - pracuj buď na vytištěném, nebo si piš jen na papír a potom podle videa zkontroluj.

Zopakuj si konstrukci osy úsečky a středu úsečky - v učebnici na straně 92 si pročti cvičení 3 a zapamatuj si, že osa úsečky je přímka, na které leží body stejně vzdálené od krajních bodů úsečky.

PS II. díl
na straně 30 si znovu přečti postup konstrukce osy úsečky a na straně 31 rýsuj dle zadání cvičení 3.

Strana 32/ cvičení 1, 2, 3, 4, 5.Anglický jazyk -5. třída -1 hodina – pondělí 23.3.
Lekce č.19 - opakování slovní zásoby nejen ústně, ale i písemně…..
Opakování tvoření stupňování příd.jmen – učebnice 41/3
Posílám odkaz na jiné výukové video – jsou zde další informace , které by se ti mohly hodit do 6. třídy  😊:
Učebnice – píseň 41/5 – našla jsem odkaz:
-všimni si, že jednotné a množné číslo u ovce je stejné- 1 sheep,  5 sheep 
baa -citoslovce pro české bé
Tento dokument si ulož, vyplň a pošli do úterý 24.3. do 20:00 hodin.

Vl
Itálie – přečíst uč. str. 83 a vypracovat zápis dle předešlé osnovy.
PS str.33/ 12 opět použij uč. a atlas


Př - SMYSLY
     - uč. str. 18
     - PS str. 22 / 13, 14
+ zápis do sešitu

23. března
Smysly: vnímání podnětů z okolí
sluch, zrak, hmat, čich, chuť

Žádné komentáře:

Okomentovat

Děkujeme za komentář. Kvůli spamu se komentáře zobrazují až po kontrole obsahu administrátorem webu, takže buďte trpěliví, Váš příspěvek se zobrazí hned jak si ho přečteme.