úterý 17. března 2020

Samostudium na dny 18. - 20. 3. 2020 - 5. ročník


ČJ
Zájmena - pokračování

PS - strana 27 celá (cvičení 1-3) - pracuj s učebnicí na stranách 120 a 121, pomůže Ti tabulka druhů zájmen.

Vypracuj cvičení v uč. 121/2.

Zde je obrázek, můžeš jej vytisknout a vyznačit v něm řešení, nebo podle vzoru udělat na folii, nebo přepsat jiným způsobem podle sebe:-) Cvičení mi odevzdej do 23. 3. 2020 do 9:00 hodin buď mailem nebo vhozením do schránky naší školy (u vchodu do zahrady školy).

Vypracuj cvičení 121/4 takto:
Přečti si cvičení a do vět doplňuj vhodná zájmena. Napiš na papír, nebo do dokumentu ty věty, do kterých jsi doplnil osobní zájmena - piš celé tyto věty. Práci odevzdej do 23. 3. 2020 9:00 hodin elektronicky nebo do schránky u školy.

Opakování - předpony
Ve sloupcích po obou stranách vázy jsou slova, která k sobě lze přiřadit (oranžový + žlutý obdélník) - napiš tato slovní spojení a svoji práci odevzdej do 23. 3. 2020 do 9:00 hodin. Odevzdat lze mailem (WORD dokument nebo foto) nebo vhozením papíru do schránky naší školy (u vchodu do zahrady školy).

Čítanka - strany 95 -96 - přečti si text O Vyšším Brodě

M
Zlomky, smíšená čísla
Zkontroluj si cvičení 1 na straně 1v pracovním sešitě Desetinná čísla:

Oboduj si jej, jak si zasloužíš:-)

Sčítání zlomků se stejným jmenovatelem, procvičování písemného dělení

Nauč se sčítat zlomky se stejným jmenovatelem.
Řeš cvičení 1 na straně 23 v PS Zlomky. Rozumíš řešení úlohy?

Nakresli si další úlohu: Koupili jsme si pizzu a rozdělili na 8 dílů - osminy. Tři díly jsem snědla já, dva snědla Lucka, dohromady jsme snědly 5 dílů - 5 osmin. Nakreslil sis podobně jako já?

Kolik zbylo na tátu?
A už umíme i odčítat:-)

Trénuj sčítání takových zlomků ve cvičení 2, 3 a 4, tedy dokonči stranu 23.

Podívej se na následující video, vyber si první a čtvrté cvičení. Potom si vezmi k ruce papír a zkus počítat společně s šestým videem - příklad 6 a,b.

http://www.matyskova-matematika.cz/5-rocnik-1-dil/video/str-48/


AJ
Učebnice - str. 41 / 3 - pravidla tvoření 3. stupně - 2. stupeň už jsme zvládli....
                    Přečíst několikrát...Kdo vlastní CD k učebnici, přehrát a poslouchat....
                    
                    Posílám odkaz na výukové video - jsou zde navíc další informace, třeba si
                    je zapamatujete - budete je potřebovat v 6.třídě

                  - učebnice 41/4 -napsat na papír jen český překlad, kdo zná odpovědi, může
                    odpovědět v AJ,  ofotit a poslat elektronicky do 23.3. do 9 hodin, popř.vhodit do
                    schránky na škole

                   - PS - doplnit celou str. 41


Vl
Zpracuj zápis podle přiložené osnovy : Francie a Velká Británie.
Zápis vypracuj do sešit na Vl  -  použij učebnici a školní atlas, dále:  PS str. 34/13

Název státu:
Hl.m.:
Další města : (4-5)
Povrch:
Vodstvo:
Průmysl:
Zemědělství:
Zajímavosti:


NERVOVÁ SOUSTAVA


 - uč. str. 17 - 18

+ zápis do sešitu

18. března
Nervová soustava
mozek – vše řídí, zpracovává(levá a pravá polokoule)
centrum myšlení a paměti
vědomé i nevědomé činnosti – dýchání, činnost srdce
vlákna nervových buněk – neurony
nervové podněty
mícha – spojnice mezi mozkem a nervovými buňkami


ICT
Přepiš a doplň do EXCEL online následující tabulku, pojmenuj soubor PřJ a pošli mi mailem.

Žádné komentáře:

Okomentovat

Děkujeme za komentář. Kvůli spamu se komentáře zobrazují až po kontrole obsahu administrátorem webu, takže buďte trpěliví, Váš příspěvek se zobrazí hned jak si ho přečteme.