úterý 17. března 2020

Samostudium na dny 18. - 20. 3. 2020 - 4. ročník

ČJ – SKLOŇOVÁNÍ PJ
Doplňte do slov i, í / y, ý a napište je.

Podtrhněte PJ, která se skloňují podle vzoru pán.

Určete vzory PJ a napište slova v množném čísle.


Podle významu roztřiďte slova do skupin a určete k nim slovo nadřazené.

Diktát: uč. str. 128 / 16
         - prosím o nadiktování, děti si samy opraví (barevně) s pomocí učebnice

- PS str. 36 / 7

Sloh: „Návštěva zámku“ (uč. str. 128 – 132)

Čt – básně „Jarní psaní“ (čít. str. 109)
                  „Jaro ví, kudy“ (čít. str. 123)

M – PROCVIČOVÁNÍ
     - uč. str. 104
                   104 / 30, 34 písemně (zápis, výpočet, odpověď)
                   104 / 36 písemně (2. sloupeček)

OBVOD OBDÉLNÍKU A ČTVERCE
- uč. str. 105 – 106
                        106 / 5 vypracuj
- PS str. 12 / 13
              14 / 11

Př – MY DĚTI A NAŠE PRÁVA
     - uč. str. 22 – 25
     - PS str. 16 / 2
                   17 / 3, 4, 5
                   18 / 6, 7                
Pracuj s učebnicí!

Vl - VELKOMORAVSKÁ ŘÍŠE
Velkomoravská říše
Mojmír I. vyhnal  z Nitry knížete Pribinu, upevnil vládu, pohanství
Rastislav  snaha o upevnění moci -  křesťanství – víra v jednoho boha
prosba o věrozvěsty Řím  (latina) – odmítnutí
Byzantská říše – posláni Kostantin a Metoděj ( Soluň, slovanská matka)
příchod : 5. července 863  (státní svátek)
staroslověnština – překlad Bible, písmo – hlaholice,bohoslužby
franští kněží – stížnost u papeže – obhajoba svého učení
Konstantin – nemoc ,klášter – Cyril
Metoděj – návrat na Moravu
stavby , románský sloh - rotundy, baziliky, hradiska
kníže Svatopluk – velká území, po smrti Metoděje – vyhnání jeho žáků, bohoslužby – latinsky, písmo – latinka
VM: rozvoj řemesel  - kovářství, šperkařství,hrnčířství,řezbářství
výroba obuvi, oděvů, tkanin
obchod
po smrti Svatopluka – rozpad říše – nájezdy Maďarů 10. století

úkol :
Přečíst uč. 27 – 28, PS 14 / 6 ( zápis vytisknout a založit)

Učivo aj -18. - 19.3. -2 hodiny

Učebnice -lekce č.19 -str.41 -cvičení 3 - přečíst, přeložit -velmi doporučuji poslech CD, kdo vlastní.......
Zde posílám otázky k tomuto textu:
               - dokument uložit a psát odpovědi do něj
               - nebo napsat odpovědi na papír, vyfotit
Odeslat elektronicky nebo vhodit do schránky školy do23.3. do 9 hodin.

Pracovní sešit -celá str. 41:
               -cvičení 4 - napsat anglicky a k tomu český překlad
               - cvičení 5 - přivlastňovací zájmena : his = jeho
                                                                                 her = její
                                                                                 its = jeho,její - použití u zvířat nebo věcí
              -cvičení 6- přítomný čas průběhový -co se právě teď děje- odpovědi:
                                  Yes, I am.              No, I am not.
              -cvičení 7 - sloveso CAN - umět - napsat odpovědi......Písemné úkoly prosím odeslat ke kontrole elektronicky, příp. vložit do poštovní schránky školy do 23. 3., 9:00 hod. (PS NE!)
Děkuji!

Žádné komentáře:

Okomentovat

Děkujeme za komentář. Kvůli spamu se komentáře zobrazují až po kontrole obsahu administrátorem webu, takže buďte trpěliví, Váš příspěvek se zobrazí hned jak si ho přečteme.