úterý 24. března 2020

Samostudium 25. - 27. března 2020 - 4. ročník

ČJ - „Co jsme se naučili“
K následné kontrole, nejpozději do 30. 3., 9:00 hod., zašlete, prosím, elektronicky pouze úlohy s poznámkou písemně, PS NE!!!
     - uč. str. 133 – 134
                              134 / 4 a - písemně 3 věty dle vlastního výběru
                              134 / 4 b - písemně 3 věty dle vlastního výběru
                              134 / 4 c - písemně 3 věty dle vlastního výběru

     - „TESTÍK“ - uč. str. 134 – 135 - písemně

     - PS str. 38 / celá
                   37 / 2 (založit + připravit na pozdější odevzdání)

M - KONSTRUKČNÍ ÚLOHY- obdélník, čtverec
K následné kontrole, nejpozději do 30. 3., 9:00 hod., zašlete, prosím, elektronicky pouze úlohy s poznámkou písemně, PS NE!!!
     - uč. str. 110
                   110 / 1, 2, 3, 4 (vypracuj + schovej pro pozdější kontrolu)

     - POČETNÍ VÝKONY S PŘIROZENÝMI ČÍSLY
     - uč. str. 111 – 112
                   111 / 2 - písemně
                   112 / 7, 8, 9 - písemně
     - PS str. 12 / 10, 11, 12

Čt - „Co všechno se může stát“ (čít. str. 40)
     - „Pro zasmání“ (čít. str. 120 – 121)

Př - „Jednotná v rozmanitosti – EU“
     - uč. str. 26 – 27
     - PS str. 20 / 2
                   21 / 3, 4

Vl. : do 27.3.
Přečíst str.  30 až po str. 31 růžový rámeček
OL str. 38 /1,2
Zápis : vytisknout, uložit
Vláda Přemyslovských králů
Vratislav II.
Vladislav II. , Judita - 1. kamenný most přes Vltavu
- 13.století -rozvoj měst, řemesl ,obchodu
města – hradby, svobodní lidé
Přemysl Otakar I.
český král s dědičným titulem
z otce na syna – České království
r.1212  Zlatá bula sicilská

Václav I.  osidlování pohraničních oblastí, upevnění moci, stříbro

Anežka Česká – vzdělaná, abatyše – Anežský klášter
řád -Křižovníci s červenou hvězdou
špitál – péče o chudé a nemocné

 AJ – samostudium – 25.3. -26.3. – 2 hodiny
Opakování lekce č.19 -projít celou lekci č.19 -učebnice, pracovní sešit, slovní zásobu.
Již víme:
Sloveso CAN – umět – toto sloveso má ve všech osobách vždy stejný tvar - CAN.    
Tvoření otázky:

Can

Kdo

Sloveso

Ostatní

Can

you

count ?Can

dogs

catch

balls?

Odpovědi:      použijeme zájmeno, např.:
                         Yes, I can.              Yes, we can.                Yes, they can.
                         No,I can’t.              No, she can’t.            No, it can’t.

Opakování z této lekce - možno uložit, vyplnit, nebo psát jen odpovědi na papír .
Odeslat do pátku 27.3.

Žádné komentáře:

Okomentovat

Děkujeme za komentář. Kvůli spamu se komentáře zobrazují až po kontrole obsahu administrátorem webu, takže buďte trpěliví, Váš příspěvek se zobrazí hned jak si ho přečteme.