pátek 27. března 2020

Samostudium 30. + 31. března 2020 - 5. ročník

ČJ
Zájmena
Pracuj s již vypracovaným cvičením 4 na straně 28 v pracovním sešitě: Vypiš tvary zájmene ON a MY,  které jsi v tomto cvičení odhalil/a. Odevzdej do úterý 31. 3. 2020 do 20:00 hodin.

Na straně 126 v učebnici si na folii udělej cvičení 2, folii společně projdeme v pondělí na našem setkání.

Udělej si cvičení
https://www.pravopisne.cz/2017/03/hledani-zajmena-ve-vete-pravocviko-15/
Napiš mi, kolik jsi udělal chybiček, do mailu:-)

Porozumění textu
Přečti si v učebnici na straně 128 cvičení 8, odpověz na otázky k tomuto textu na další straně nahoře - svoje odpovědi si připrav na papír a měj je připravené v úterý k našemu online setkání.

Čtení
Přečti si v čítance text Švédové před Brnem na straně 100 - 101, napiš mi odpověď na otázku číslo 2 za textem do úterý 31. 3. 2020 do 20:00 hodin.

M
Znázornění DČ a zlomků na ČO, zápis desetinného zlomku
Zopakuj si:
https://slideplayer.cz/slide/2582145/
https://slideplayer.cz/slide/13374722/

V PS Zlomky pracuj na straně 22 - udělej ji celou.

Potom si zopakuj
https://www.matyskova-matematika.cz/5-rocnik-1-dil/video/str-51/
- poslední video na této straně

https://www.matyskova-matematika.cz/5-rocnik-1-dil/video/str-52/
- poslechni si první video

- potom se podívej na druhé video a zkus také zapisovat čísla
- nakonec se dívej na třetí video

učebnice strana 90 - zkus si cvičení 26, 27, 28. Jde ti to?


AJ 
Nová lekce č. 20 – napsat slovíčka – PS – 70,71 – naučit se je ústní a písemnou formou
Učebnice -str.42/ 1 – přečíst, přeložit, popř. poslechnout
PS – 42/ 1 – psaní, překlad do ČJ 
         42/2 -obě tajenky přelož do ČJ a napiš řešení někde u křížovek a pošli do úterý 31.3.
         42/3

Odkaz na slovník – napsat slovo v ČJ - přeložit - kliknout na slovo v aj - po chvilce se objeví značka výslovnosti a kliknout.

Vl
 Podle zadání osnovy zpracujte Rusko (zápis), uč. str.85, atlas , PC
  Pracujte si na prezentacích vámi zvolených států. Těším se po návratu do školy na vaše práce.
  Pokud byste si nevěděli rady, napište mi na: kolkova@skolatachlovice.cz


DÝCHACÍ SOUSTAVA


     - uč. str. 19 - 20
     - PS str. 23 / 18
                   23 / 17 - pokus (dobrovolný úkol)
+ zápis do sešitu


30. března
Dýchací soustava
přísun kyslíku do krve, odvádění oxidu uhličitého

nosní nebo ústní dutina
hrtan
průdušnice
plíce
průdušky
průdušinky
plicní sklípky (vlásečnice) – kyslík do krve

hygiena dýchacích cest, škodí kouření, pobyt v prašném prostředí

Žádné komentáře:

Okomentovat

Děkujeme za komentář. Kvůli spamu se komentáře zobrazují až po kontrole obsahu administrátorem webu, takže buďte trpěliví, Váš příspěvek se zobrazí hned jak si ho přečteme.