pátek 13. března 2020

Samostudium 16. + 17. 3. 2020 - 5. ročník


ČJ

Napiš 6 -10 vět souvislého textu, kde se budeš věnovat kladům a záporům domácího samostudia, tedy učení se doma (vybrané texty budou zveřejněny v Tachlovických listech:-).
Snaž se text psát správně slohově - hlídej si využití různých sloves, zkontroluj po sobě i chyby - vynechaná písmena, velká písmena, i/y a podobně.
Tento text piš na papír, nebo ve WORDU. Odevzdej do 17. 3. 2020 20:00 hodin elektronicky - pošli v příloze buď dokument WORD, nebo foto ručně psaného textu. Pokud text poslat nemůžeš z technických důvodů, založ ho do své složky k pozdějšímu odevzdání.

Přečti si v čítance Založení hrad Veveří - strana 94-95.

učebnice ČJ - strana 119 - přečti si text U kolotoče, poté ho přečti ještě jednou tak, že místo zájmen použiješ podstatná a přídavná jména.
Například: Dnešní děti Pepovi mohou závidět, že za Petrova mládí nebyly kolotoče na elektřinu, nýbrž na koně. Tahal je hnědý loudavý valach a jízda na mohutném hřbetu stála dvakrát tolik než jízda na dřevěném koni nebo jelenu.

ZÁJMENA = slova zastupující názvy osob, zvířat, věcí nebo na ně ukazující
Jsou ohebná - skloňují se.

Přečti si pečlivě tabulku se druhy zájmen na stranách 120-121 a najdi ke každému druhu jedno zájmeno v textu U kolotoče.

M

učebnice strana 88
cvičení 10 - přečti čísla nahlas
cvičení 11 - na folii, papír, nebo ve WORDU splň toto cvičení - pošli mi mailem v příloze, nebo založ k pozdějšímu odevzdání
cvičení 12 - řekni si

pracovní sešit II. díl
strana 28
cvičení 5 a 6 rýsuj na stranu 29 nebo na volný papír, který připevni (lepidlem, sešívačkou) ke straně 29

pracovní sešit Zlomky
Proveď kontrolu cvičení 21/11 - reklama je KLAMAVÁ, neboť sleva na 1/4 ceny by znamenala novou cenu 90 Kč.

pracovní sešit Desetinná čísla
strana 1 - cvičení 1 a máme hotovo, udělej b, c


AJ

Unit 19 – přečti si znova text o domácích zvířatech  – str. 40 a na papír odpověz na tyto otázky, vyfoť a pošli mi elektronicky:
1.     Who gives us wool?
2.     Who is the fastest ( nejrychlejší) animals on the farm?
3.     When do the English and Americans eat turkey?
4.     Who is bigger – a duck or a goose?
5.     What do cows give us?

Zopakuj  si tvoření 2. stupně u přídavných jmen – učebnice str. 10,11.
ZDE posílám opakování přivlastňovacích zájmen a tvary osobních zájmen – doplň a pošli zpět.
Všechny zadané úkoly pošli do úterý 17. 3. 2020.

VL

práci děti mají zadánu na celý týden
KOŽNÍ SOUSTAVA


     - uč. str. 17
     - PS str. 21 - 22 / 11, 12
+ zápis do sešitu

16. března
Kožní soustava
největší orgán těla - škára, pokožka

chrání tělo před vnějším prostředím, regulace teploty, udržování vody, zaznamenává vnější podněty
potní a mazové žlázy, vlásečnice, nervy, kořínky chloupků a vlasů

fototypy kůže (ochrana před Sluncem)

Žádné komentáře:

Okomentovat

Děkujeme za komentář. Kvůli spamu se komentáře zobrazují až po kontrole obsahu administrátorem webu, takže buďte trpěliví, Váš příspěvek se zobrazí hned jak si ho přečteme.