čtvrtek 12. března 2020

Organizace samostudia našich žákůOrganizace samostudia našich žáků
Aktuální situace vyžaduje maximální snahu a úsilí všech zúčastněných, tedy vyučujících, žáků i rodičů.
Vyučující budou v pravidelných intervalech zasílat na mail zákonných zástupců zadání k samostudiu ve všech předmětech dle rozvrhu jednotlivých ročníků (bez HV, VV, PČ, TV). Zadání bude taktéž zde na webu školy.
Některá cvičení budou označena jako kontrolní, tedy je žádoucí, aby byla odevzdána elektronicky. Pokud to technické možnosti opravdu nedovolují, je potřeba tyto práce shromažďovat k následnému odevzdání.
Ke vzájemné komunikaci využívejte e-maily třídních učitelů, jsou Vám i Vašim dětem k dispozici. E-mail jindrova@skolatachlovice.cz je pro přímou komunikaci s paní učitelkou Jindrovou pro AJ a M 1. ročník.
Rády bychom děti i Vás podpořily v neobvyklé situaci, která je pro nás všechny nová a nelehká. Několik portálů uvolnilo k využívání zdarma své internetové učebnice, pracovní sešity a další materiály. Tyto se budeme snažit v rámci možností využít tam, kde se bude aktuálně hodit k daným tématům jednotlivých ročníků. Většinou je potřeba se zaregistrovat, zde je jistě vhodná pomoc dospělého. Prosím umožněte dětem tohoto využít a buďte jim nápomocni.
Je velmi vhodné o dané situaci s dětmi hovořit, motivovat je k práci. Po několika dnech jistě opadne jejich nadšení a budou potřebovat větší podporu, kterou jim v této situaci můžete dát pouze Vy rodiče. Dětem by mohl pomoci plán, rozvrh, v němž by si rozvrhly čas k učení, odpočinku, čtení, poslechu hudby, procházce, domácím pracím, hraní na PC, hraní deskových her například se sourozencem a další.
Věřme, že danou situaci společnými silami zvládneme.

Žádné komentáře:

Okomentovat

Děkujeme za komentář. Kvůli spamu se komentáře zobrazují až po kontrole obsahu administrátorem webu, takže buďte trpěliví, Váš příspěvek se zobrazí hned jak si ho přečteme.