neděle 1. března 2020

Informace k prevenci před koronavirem

Žádáme zákonné zástupce dětí navštěvujících naši MŠ a ZŠ, aby se řídili následujícími pokyny Odboru školství Krajského úřadu Středočeského kraje.

V souvislosti se šířením virového onemocnění způsobeného novým typem koronaviru (Covid – 19) se na Vás obracíme s informacemi, jak snížit možnost přenosu infekčního agens a omezení výskytu onemocnění:

  • ke dni 28. 2. 2020 nebyl ve Středočeském kraji ani v České republice zaznamenán žádný potvrzený případ onemocnění způsobené novým typem koronaviru,
  • základní prevencí této infekční nemoci je dodržování základních hygienických návyků, tedy hygieny rukou, etikety kýchání, nezdržování se v prostorech s velkým počtem osob, pestrá strava a dostatečný přísun vitamínů, 
  • v případě, že se žáci Vaší školy vrací po jarních prázdninách z horských oblastí Itálie z oblasti Benátska a Lombardie, ať ihned po návratu kontaktují územní pracoviště Krajské hygienické stanice Středočeského kraje podle místa bydliště (http://www.khsstc.cz/obsah/Praha-zapad_63_1.html)

Jako edukační pomůcku si Vám v příloze dovolujeme zaslat informační leták, který vydal Státní zdravotní ústav.

Základní hygiena - mytí rukou

Žádné komentáře:

Okomentovat

Děkujeme za komentář. Kvůli spamu se komentáře zobrazují až po kontrole obsahu administrátorem webu, takže buďte trpěliví, Váš příspěvek se zobrazí hned jak si ho přečteme.