neděle 14. dubna 2019

Zápis do MŠ a přihláška ke stažení


Termín zápisu do mateřské školy Tachlovice pro školní rok 2019/2020 je:
čtvrtek 16. 5. 2019 od 15,00 – do 17,00 hod.

U zápisu odevzdá zákonný zástupce předem vyplněnou žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání.

Žádost lze stáhnout níže nebo po tel. domluvě vyzvednout osobně v budově MŠ.

K  ŽÁDOSTI O PŘIJETÍ k předškolnímu vzdělávání je nezbytné doložit:
1) doklad, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním či doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci;
2) v případě dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami, písemné vyjádření školského poradenského zařízení popř. také registrujícího lékaře;
3) rodný list dítěte a kartičku zdravotní pojišťovny dítěte;
4) průkaz totožnosti zákonného zástupce dítěte popř. doklad o zmocnění zastupovat dítě v přijímacím řízení
v případě osob, které osobně pečují o dítě v pěstounské péči;
5) u cizích státních příslušníků doklad o povolení pobytu na území ČR;
6) popř. další doklady vyplývající z kritérií.

Ke stažení:

Žádné komentáře:

Okomentovat

Děkujeme za komentář. Kvůli spamu se komentáře zobrazují až po kontrole obsahu administrátorem webu, takže buďte trpěliví, Váš příspěvek se zobrazí hned jak si ho přečteme.