úterý 13. června 2017

Výsledky celostátního testování ČŠI 2017


V průběhu května se žáci pátého ročníku účastnili výběrového testování České školní inspekce. Testy jim byly zadány z předmětů matematika, český jazyk a člověk a jeho svět. Tyto testy žáci vyplňovali na počítači, v programu ČŠI určeném pro testování žáků. Práci v programu si páťáci nejprve vyzkoušeli ve zkušebních testech.

A nyní k výsledkům. Naši žáci si vedli velmi dobře a ve všech třech testovaných předmětech skončili nad celostátním průměrem. Konkrétně v matematice dosáhli výsledku 79 % (průměr celkem 60 %), v českém jazyce 76 % (průměr celkem 61 %) a v předmětu člověk a jeho svět 71 % (průměr celkem 65 %). Zejména bych chtěla vyzdvihnout výsledek Ondry Z., který matematiku zvládl bez jediné chyby, český jazyk potom na 97 %.
Myslím, že výsledky našich žáků jsou dokladem toho, že žáci z tachlovické školy jsou zvyklí zodpovědně pracovat a vyrovnat se i s náročnějšími úkoly. Každopádně jim k dosaženým výsledkům gratulujeme!

Žádné komentáře:

Okomentovat

Děkujeme za komentář. Kvůli spamu se komentáře zobrazují až po kontrole obsahu administrátorem webu, takže buďte trpěliví, Váš příspěvek se zobrazí hned jak si ho přečteme.