neděle 18. října 2020

Jídelníček 19. - 23. října 2020

 Jídelníček bude stanoven denně dle přítomných dětí v MŠ.

úterý 13. října 2020

Zákaz osobní přítomnosti žáků ZŠ - přechod na distanční výuku od středy 14. října 2020

Dle usnesení vlády ČR  ze dne 12. 10. 2020 o přijetí krizového opatření bude v období 14. 10. - 23. 10. 2020 vedena výuka žáků naší ZŠ distančním způsobem.

Podzimní prázdniny jsou prodlouženy o dny 26. - 27. 10. 2020 a trvají do 30. 10. 2020.

Vedení výuky je v kompetenci jednotlivých vyučujících. Vyučovány jsou předměty český jazyk, matematika, anglický jazyk, prvouka, přírodověda, vlastivěda. Předměty výchovného charakteru distančně vyučovány nebudou.

Obědy pro všechny žáky jsou automaticky odhlášeny po celou dobu distanční výuky.