neděle 11. dubna 2021

Návrat předškoláků do naší MŠ

Návrat předškoláků je podmíněn dodržováním následujících pokynů:

Organizační pokyny - obnovení provozu od 12. 4. 2021

V naší MŠ budeme i nadále dodržovat platná hygienická opatření:

Hygienická pravidla v MŠ